Friday, June 6, 2014

Điệp Khúc Cho Anh

Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: Ngọc Dung
Hoà âm : Quang Đạt
Trình bày: Quỳnh Lan


No comments:

Post a Comment