Monday, June 2, 2014

Hoa hồng huyền thoại

Sáng tác: Quang Ngọc
Ký âm: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment