Friday, May 23, 2014




 



 

Dòng nhạc Lâm Hoàng Nghĩa
 
Ngày ta hai mươi
 
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa

Với sự cộng tác của nhạc sỹ: Võ Công Diên
Hoà âm: Nhạc sỹ Đặng Thanh Liêm
Lời: Lâm Hoàng Nghĩa & Võ Công Diên

Trình bầy: Quốc Duy


No comments:

Post a Comment