Thursday, May 22, 2014


Dòng nhạc Lâm Hoàng Nghĩa


Giấc Mơ Tinh Yêu
 
 
Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Lời: Lâm Hoàng Nghĩa & Võ Công Diên
Hòa âm: Đặng Thanh Liêm

Trình bầy: Châu Thùy Dương


No comments:

Post a Comment